• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість закладу

«Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»
(Закон України «Про освіту» , ІІІ розділ, стаття 30)


СТАТТЯ 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (відповідно Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 р.)


1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.
Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися
в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.


2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

1. Статут закладу освіти;

2. Структура та органи управління закладу дошкільної освіти (ЗДО);

3. Кадровий склад закладу (штатний розпис);

4. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
(додаток з навчального плану закладу)
;

5. Моніторинг якості освіти

6. Територія обслуговування (закріплена за закладом освіти);

7. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
(мережа закладу станом на 05.09.2021);

8. Мова освітнього процессу (мова навчання груп);

9. Наявність вакантних посад
(інформація на початок поточного місяця)
;

10. Звіт керівника про діяльність закладу освіти;

11. Правила прийому дітей до закладу освіти;

12. Перелік додаткових освітніх та інших послуг
(їх вартість, порядок надання тощо)
;

13. Умови доступності ЗДО для осіб з обмеженими фізичними можливостями

14. Впровадження системи «ХАССП» (англ."НАССР") в дитячому садку

15. Булінг

16. Кошторис закладу;

17. Позабюджетні кошти
(звіти батьківського комітету КЗ "ДНЗ №303");

18. Використання бюджетних коштів;

19. Матеріально- технічне забезпечення закладу освіти
(згідно з ліцензійними умовами)
;

20. Фінансовий звіт ЗДО

21. Фінансовий звіт УОА


3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.


4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.


5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Кiлькiсть переглядiв: 1551