ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

  1. Займається методичною роботою та організовує навчально-методичний процес у дитячому закладі;
  2. Разом із завідувачем аналізує, планує, координує, контролює дільність педагогічного колективу;
  3. Проводить грунтовну методичну роботу в педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, тренінги, ділові ігри, педагогічні виставки, дискусії, індивідуальні та групові консультації;
  4. Бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки з тематики сімейного виховання, консультує батьків та ін.;
  5. Контролює стан освітньої роботи в різних вікових групах; виконання освітніх програм, запровадження нових педагогічних технологій; календарні, перспективні плани та іншу ділову документацію педагогів закладу; роботу педагогів щодо атестації та підвищення кваліфікації.

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ:

Методичний кабінет - це робоче місце вихователя-методиста.

Тут кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації освітньої роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з питань розвитку дитини, оримати відповіді на питання щодо навчально-виховного процесу в дитячому садку та виконання програмових завдань тощо.


НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ДНЗ:

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ДНЗ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ


Дитина, її життя і здоров’я – найвища цінність держави.
Тож захистити її від можливих небезпек і навчити безпечно взаємодіяти з довкіллям – одне з провідних державних завдань, визначених у Законі України “Про дошкільну освіту», у статті 11 якого зазначено:

«Дошкільний навчальний заклад:

  • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
  • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
  • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;
  • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю».

Саме тому охорона та зміцнення здоров’я, безпека дітей мають бути головною стратегією та пріоритетом у роботі дошкільних закладів.


Відповідальність за організацію роботи з питань охорони життя і здоров’я дітей
покладається на керівника дошкільного навчального закладу.

Усі інші працівники закладу несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за виконання інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей.
Кiлькiсть переглядiв: 85