Соціально-психологічна готовність до школи:

 • учбова мотивація (хоче йти в школу; розуміє важливість і необхідність учення; виявляє виражену цікавість до отримання нових знань);
 • уміння спілкуватися з однолітками і дорослими (дитина легко вступає в контакт, неагресивний, уміє знаходити вихід з проблемних ситуацій спілкування, визнає авторитет дорослих);
 • уміння прийняти учбове завдання (уважно вислухати, з потреби уточнити завдання).


Розвиток шкільно-значущих психологічних функцій:

 • розвиток дрібних м’язів руки (рука розвинена добре, дитина упевнено володіє олівцем, ножицями);
 • просторова організація, координація рухів (уміння правильно визначати вище – нижче, вперед – назад, зліва – справа);
 • координація в системі очей – рука (дитина може правильно перенести в зошит простий графічний образ – узор, фігуру – зорово сприйманий на відстані (наприклад, з книг);
 • розвиток логічного мислення (здатність знаходити схожість і відмінності різних предметів при порівнянні, уміння правильно об’єднувати предмети в групи за загальними істотними ознаками);
 • розвиток довільної уваги (здатність утримувати увагу на виконуваній роботі протягом 15-20 хвилин);
 • розвиток довільної пам’яті (здібність до опосередкованого запам’ятовування: пов’язувати матеріал, що запам’ятовується, з конкретним символом /слово – картинка або слово – ситуація).


Вимоги, які пред’являє школа до розвитку мови дитини

 • Уміння правильно вимовляти всі звуки мови і розрізняти їх на слух;
 • Уміння вживати різні частини мови точно по сенсу;
 • Уміння використовувати в мові синоніми, антоніми, іменники з узагальнюючим значенням;
 • Уміння відповідати на питання і задавати їх;
 • Уміння самостійно передавати зміст літературних текстів;
 • Уміння складати розповіді про предмети (за планом, запропонованому дорослим, по картинці, по серії сюжетних картинок);
 • Кругозір (уявлення дитини про світ достатньо розгорнене, розвинена пам’ять, увага, інші інтелектуальні здібності).


З шести або з семи років
потрібно віддавати дитину в перший клас?

Однозначно відповісти на це питання не можна, оскільки необхідно враховувати ряд чинників, що визначають підготовленість дитини до навчання. Саме від того, наскільки дитина розвинена фізично, психічно, розумово і особово, а також як стан здоров’я дитини, і залежатиме, з якого віку йому необхідно почати навчання в школі. Має значення весь комплекс чинників, що визначають рівень розвитку дитини, при якій вимоги систематичного навчання не будуть надмірними і не приведуть до порушення його здоров’я.
Нагадаємо, що у дітей, не підготовлених до систематичного навчання, важче і довше проходить період адаптації (пристосування) до школи, у них набагато частіше виявляються різні труднощі навчання, серед них значно більше неуспішних, і не тільки в першому класі.Добре підготовлена до школи дитина
повинна уміти планувати свою діяльність:

 • якщо дитина може поставити мету і досягти її – ми говоритимемо про високий рівень планування;
 • якщо малюк, поставивши мету, здійснить її лише частково, – це середній рівень планування;
 • якщо дії дитини абсолютно не відповідають поставленій меті або дитина діє хаотично, абсолютно не намагаючись досягти мети, ми маємо справу з низьким рівнем розвитку даної якості.


Дуже важлива характеристика готовності до школи –
це уміння контролювати результат своїх дій:

 • якщо дитина може самостійно порівняти результат своїх дій з поставленою раніше за мету, можна вважати, що у нього високий рівень контролю;
 • якщо дитині вдається це тільки частково, за участю дорослих, можна говорити про середній рівень розвитку функції контролю;
 • якщо дитина абсолютно нездатна співвіднести свої результати з поставленим завданням – це низький рівень розвитку контролю.


Мотивація навчання, як прагнення знаходити
приховані властивості предметів,
закономірності у властивостях навколишнього світу
і їх використання – обов’язкова умова
готовності дитини до школи.

 • При низькому рівні розвитку даної характеристики малюк орієнтується тільки на безпосередньо доступні органам чуття властивості предметів.

 • Якщо дитина прагне використовувати деякі узагальнені властивості навколишнього світу, ми констатуємо середній рівень розвитку мотивації учення.

 • При високому рівні розвитку учбової мотивації у дитини спостерігається явне прагнення знаходити приховані від безпосереднього сприйняття властивості навколишнього світу, визначати закономірності і використовувати їх в своїй діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 70