/Files/images/1pravo.pngКонституція України

Конвенція ООН "Про права дитини"

Сімейний Кодекс УкраїниЗакон України від 23.05.1991 № 1060-XII
"Про освіту"
Закон України від 01.06.2000 № 1768-III
"Про охорону дитинства"
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV
"Про загальну середню освіту"
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III
"Про позашкільну освіту"
Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ
“Про дошкільну освіту”
Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV
«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»
Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-XII
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ
«Про попередження насильства в сім’ї»
Закон України від 21.03.1991 № 875-XII
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»


Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005
«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»
Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000
«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»
Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000
«Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»
Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001
«Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»
Указ Президента України від 23.06.2001 №467/2001
«Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»
Указ Президента України від 05.05.2004 №506/2004
«Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам»
Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007
«Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»
Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005
«Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007
«Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»


Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 №216
«Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»
Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88
«Про затвердження Правил опіки та піклування»
Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 №5/34/24/11
«Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 №631
«Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 №763
«Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844
«Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864
«Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 №612
«Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"


Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №961
«Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і відповідального батьківства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242
«Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 №244
«Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228
«Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565
«Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 №364-р
«Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»
Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп
«Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків».Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Кiлькiсть переглядiв: 454